När räntan under en lång period är låg så uppför sig aktiemarknaden som vi människor när vi har hög feber. Sjukt. Det har länge varit liten skillnad mellan kvalitetsbolag och skräpbolag. Orsaken är att kapitalkostnaden varit så låg att alla bolag klarat att ta sig över det hindret. Private Equity har kunnat härja frisk med höga belåningar utan att bekymra sig för kapitalkostnaden. Covid-19 ändrar på de spelreglerna. Nu blir skillnaden mellan de bolag som klarar att prestera över kapitalkostnaden färre. Det krävs mer kompetens att hitta dessa bolag. Nu kan inte längre alla lyfta trofeerna och utropa sig till vinnare i sann solidaritetsgemenskap. Från och med nu kommer vargarna få njuta mer i fårskocken. Det är hög tid för stockpickersvargarna att kliva fram och njuta av goda lammstekar och lammracks…

Johan Bynélius - 20 May 2020