Svaret: När vi får högkonjunktur. Sist valuebolag vann var 1999-2002 då vi hade Brickskonceptet. Det drev alla råvaror. Exxon gick som tåget. Varför ska jag betala 30X för ett growthbolag om jag kan få samma tillväxt från Exxon?

Johan Bynélius - 27 Mar 2019