De tog ofta in mig i möten och bad mig att inte generera fler ideer eftersom organisationen inte orkade genomföra alla. Jag menade att det inte var meningen att genomföra alla ideer utan att ständigt prioritera och jobba med de bästa. Även om jag har stans största självförtroende så är jag medveten om (vissa av) mina brister. Jag vet att de flesta ideerna inte är bra.

När så många klagar på att jag kommer med nya ideer för ofta så är det svårt att inte ta åt sig. Jag har därför hållit inne på många ideer och många potentiella förändringar. Jag har varit hämmad. (Stackars mig ;-))

Läste nyligen några citat från några av mina förebilder.

”People who were right a lot of the time were people who often changed their minds.”
Jeff Bezos

”Strong opinions loosely held”
Marc Andreessen

Se upp teamet. Dessa citat tända min gnista så nu brinner förändringsiverbrasan igen!

Johan Bynélius - 02 Feb 2021