1) Informationsövertag 2) Analytisk konkurrensfördel 3) Beteendepsykologisk fördel De två första kan försvinna för att resten av marknaden kommer ifatt. Den beteendevetenskapliga fördelen är den mest bestående då mänsklig natur förändras mycket långsamt.

Johan Bynélius - 21 Mar 2019