Sant eller falskt? Om det är sant vad får det för konsekvenser? Hur motverkar du felbeslut på grund av du nu gillar bolaget mer bara för att du äger det? Fenomenet kallas för “endowment effekten”. Det upplevda värdet av något går upp när det hamnar i vår ägo

Johan Bynélius - 15 Apr 2019