Bolaget förändras varje dag. Bra fråga att ställa sig under analysen: Vilka är de mest intressanta och användbara nyckeltalen att följa för att antingen validera eller utmana din ursprungliga tes? Exempel på nyckeltal som är intressanta att följa upp i Facebook analysen: Bevaka: ARPU (average revenue per user) Nya regleringar Glassdoor Tekniker som blockar annonser Wechat sökningar på Google Digitala annonsköpares beteenden Nedladdning av FB på Android och iOS Tillgångsallokeringen

Johan Bynélius - 22 Mar 2019