Ta tex de investerare som letar i bankfyndlådan. De hittar ett bolag som handlas till halva bokförda värdet. De köper med antagandet att bolaget borde handlas till dubbla bokförda värdet. En fyrdubbling av värdet. Ett riktigt fynd. Då banken har en hävstång på >10 krävs det inte speciellt stor felberäkning av bankens tillgångar för att hävstången skall göra felet extremt stort. Det är många som kommer göra riktigt bra affärer med sina bankfynd. Om du ger dig in i det spelet råder jag dig att vara riktigt noggrann i värderingen av tillgångarna och ha en stor säkerhetsmarginal.

Johan Bynélius - 03 Jun 2020