De har utformat sina konkurrensfördelar så att de förstärker varandra och tillsammans skapar en ännu större konkurrensfördel, som växer sig starkare med tiden.

-Nätverkseffekten gör kunder och säljare beroende av Amazon och avskräcker potentiella konkurrenter.

-Algoritmer gör försäljningen mer effektiv, och kostnaderna för marknadsföring/kundanskaffning minskar.

-Skalfördelar gör att de kan erbjuda lägre priser och en mer effektiv distribution.

-Prime ger förutsägbarhet och göder hela erbjudandet

-Logistikuppbyggnaden. -> Framtidens fastighetsbolag

Johan Bynélius - 25 Nov 2020