Någon dömde ut Internet som en fluga…

Nu börjar det skrivas om e-handeln. Ett vanligt argument är att titta på ett enda nyckeltal tex rörelsemarginalen. Slutsats: Det går inte att driva en förlustaffär hur länge som helst…E-handeln måste börja göra högre vinst. Jag har länge fått höra att Amazons affärsmodell inte fungerar eftersom de har alltför låga priser och alltför generösa frakterbjudande. Förståsigpåare menar att bolaget inte kan hålla sina låga rörelsemarginaler för evigt. Att denna analys är felaktig är enkelt att bevisa genom att granska företagets bruttomarginaler. Bruttomarginaler = intäkter minus kostnad för sålda varor, inklusive frakt. Bruttomarginalerna har ökat. Hur kommer det sig då att rörelsemarginalen sjunkit under hela Amazons tillväxtperiod. Orsaken är inte att Amazon lider av skalnackdelar. De har stordriftsfördelar. Orsaken är att Amazon investerat i nya verksamheter. De sista åren ser vi dessutom en uppgång i rörelsemarginalen. Beror det på att de investerar lägre belopp i nya verksamheter eller beror det på att deras tidigare investeringar nu avkastar så mycket kassaflöde att de inte hinner investera det? Min analys är att den normaliserade rörelsemarginalen är betydligt högre än vad de redovisar idag.

Johan Bynélius - 18 Dec 2019