Ett och samma bolag kan samtidigt vara kanonbra/uruselt beroende på vilka glasögen du har på dig när du “mäter” bolaget. Bolaget kan se ut som att det går kanonbra eftersom det under flera år ökat sin vinst. (GAAP/IFRS bokföring) Det kan samtidigt verka som att bolaget under året är konkursmässigt sett ur ett fritt kassaflödes perspektiv. (tex om de står inför stor investering) När bolaget analyseras ur ett “owner earnings” perspektiv visar det sig att bolaget lever på lånad tid om inget drastigt förändras. Det gäller att förstå vilka glasögon du använder. Ett vanligt nybörjarfel investerare gör är att de ser på ett nyckeltal och tror att de ser sanningen. Det finns massor av glasögon men bara en sanning…

Johan Bynélius - 03 Feb 2020