Mckinsey gjorde 40 årig studie som visar “halveringstiden” på ett bolags omsättning.

Gravitationskraft finns på lite olika ställen. Även hos bolags omsättning. När det gått 5 år så skiljer det bara 5% mellan snabbväxarna och de långsamt växande. Denna graf är viktig när du skall diskontera kassaflödet hos ett bolag och gör antaganden om tillväxten. Den visar medianen och gör du mer offensiva antaganden så måste bolaget vara bättre än medianen.

Johan Bynélius - 20 Feb 2020