Hur kommer bolaget använda sin cash? Har bolaget en process för ”M” i CAMP-B? Har de en margin of safety i sin kapitalallokering? En process jag gärna ser att bolaget går igenom: 1) Är balansräkningen trygg? Om den inte är det, skall den fixas. 2) Finns det en möjlighet att stärka boalgets operationella verksamhet och deras bestående konkurrenskraft? Kan de göra det och samtidigt behålla en bra avkastning på investeringen? I så fall skall de investera i sin egen verksamhet. 3) Är M&A affärer lämpliga ur olika perspektiv? Genomför! 4) Om priset på egna aktien är lägre än bolagets underliggande värde så kan bolaget köpa tillbaka aktier. 5) Om det inte finns något vettigare att göra, dela då ut kapitalet.

Johan Bynélius - 20 Aug 2019