Kostnad per aktieslag som omsätts: Courtagekostnad 0,3% Spreadkostnad (skillnad köp och säljkurs) 0,75% Prispåverkan 0,25% Valutaväxlingskostnad 0,3 En fond har med andra ord, med mina antaganden, en dold kostnad på ca 1,6% för varje innehav den omsätter. Såg en undersökning att en fond omsätter sin portfölj till ca 80% per år i snitt. Det är chockerande att fondbolagen hittar nya bolag som är bättre än de som de redan valt, 4 av 5 gånger varje år. Om de omsätter portföljen till 80% så får du ca 1,3% i ytterligare kostnader. (80%*1,6%) Tänk dig att du anlitar en rådgivare som ska välja ut 10 bolag som han ska investera i. Varje år kommer han tillbaka till dig och säger att han ångrat sig och nu vill byta ut 8 av de 10 bolag som han köpt åt dig eftersom han plötsligt hittat bättre bolag. Mitt råd är att söka fonder som har lägre än 20% i omsättningshastighet. De äger med andra ord sina aktier i snitt minst 5 år. Amatörer som inte yrkesmässigt arbetar med kapitalförvaltning (till exempel de flesta som handlar på Avanza och Nordnet) tror jag i stor utsträckning är lika eller ännu mer oseriösa. Antingen är de omedvetna eller så låtsas de som att kostnaderna inte finns. Strutsar.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019