Dina värderingar prövas först när du är under press. Bara dina äkta värderingar står stabila kvar. De värderingar som du inte kunde stå fast vid vara bara en illusion. De värderingarna som blåstes bort visade hur du ville uppfatta dig själv men som under prövning visade sig stämma illa med verkligheten. Precis på samma sätt prövas värderingen på ett bolag först under perioder av press. Representerar din portfölj äkta värde eller bara en illusion? Undersök hur portföljen presterade under q4 2018. Det var ett bra “lackmustest”.

Johan Bynélius - 19 Sep 2019