Vaccinnyheten var en efterlängtad nyhet, men börsen favoriserade de svaga bolagen.

Under 4:e kvartalet kom vaccinet vilket vände marknadens fokus mot de bolag som gått
dåligt under första delen av pandemin eller för att de var bolag som generellt hade sämre
balansräkningar och sämre förmåga att hantera svårigheter. I denna grupp av bolag som
gick bra under kvartal 4 hittar vi cykliska bolag, ”financials”, ”energy” och i stort sett alla
bolag som jag bedömer har alltför stor risk. Cykliska bolag studsade upp då marknaden
spekulerade i en återhämtning. Värdebolag dvs bolag med lägre tillväxt, lägre vinstmarginal
och långsammare vinsttillväxt fick stora flöden och blev mer populära. Deras multiplar
ökade. Vissa förhoppningsbolag fick också sig en skjuts under Q4 i spekulationsfebern som rådde.

Då vår investeringsfilosofi söker de bolag i världen som har högst kvalitet så innebär
marknadens ändrade fokus att våra bolag blev mer opopulära och därför underpresterade
mot snittet på marknaden. Bolagen skapade större underliggande värde än snittet men bolagens saknade popularitet.

På lång sikt är det dock främst bolagets underliggande värdeskapande som styr. Där finns det ingen som slår oss.

Johan Bynélius - 28 Apr 2021