Låt oss ta Jack Henry & Associates utveckling mellan åren 2000-2010 som exempel. Jack Henry & Associates aktier presterade sämre än S&P 500 (år 2000 till 2010) och du förlorade dessutom pengar som aktieägare under perioden. Bolaget underpresterade mot S&P 500 med ca 1%. Bolaget underpresterade mot index trots att Jack Henry & Associates intäkter per aktie hade en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 14% under samma årtionde. Hur kommer det sig att aktieresultat och bolagsresultat kunder skilja så mycket under en så lång period? Det hade att göra med aktieägarnas förväntningar och aktiemarknadens övervärdering. Den allmänna mani som hade ett stadigt grepp om marknaden runt år 2000 och den mer bolagsspecifika entusiasmen för Jack Henry & Associates aktien som handlades med ett P/E-tal på 68. När aktiemarknaden “korrigerades” hade Jack Henry & Associates aktien ingen säkerhetsmarginal. En tumregel är att när Jack Henry & Associates börjar handlas över 6 gånger sina intäkter, är det dags att börja oroa sig. Jack Henry & Associates har återigen börjat handlas över 6 gånger sina intäkter… Priset du betalar har betydelse.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019