Köp dyrt så blir det billigt!

Amazon krossade förväntningarna igår. Bolaget är ett exempel på bolag som du i efterhand kunde köpt mycket dyrt för att få det billigt. Jag köpte Amazon till Spetsförvaltningen år 2016. Den har fram till idag haft en avkastning på 320 %. Det ger en årlig avkastning om 52 procent! Hur stor del av avkastningen kommer från bolaget? Hur stor del av avkastningen kommer från att jag köpte billigt? Amazon handlades till 19x kassaflödet vid köpet. Idag handlas Amazon till 27x. Det innebär att avkastningen per år som kommer från att jag köpte billigt är 11,4% årligen. Avkastningen som kommer från bolaget i form av ökat kassaflöde är 40,7 procent årligen. Köpt billigt 11,4/52,1 => 22% av totalavkastningen. Köpt bra bolag 40,7/52,1 => 78 % av totalavkastningen. 80/20 regeln. Hur dyrt hade jag kunnat köpa Amazon och ändå fått en bra avkastning? 15% årligen är en bra avkastning. Då dubblas kapitalet var femte år. Jag hade kunnat köpa 150 procent! dyrare än jag gjorde och ändå fått 15% i årlig avkastning. AMAZING! ”It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.” Warren Buffett

Johan Bynélius - 31 Jan 2020