Jag köpte Google som blev Alphabet till Spetsförvaltningen 2011-08-17. Den har fram till igår givit en avkastning på +335 procent. Det ger en årlig avkastning om 22,3 procent. · Hur stor del av avkastningen kommer från bolaget? · Hur stor del av avkastningen kommer från att jag köpte billigt? Google handlades till 13x det operativa kassaflödet vid köpet. Idag handlas Alphabet till 17,3x. Det innebär att avkastningen per år som kommer från att jag köpte billigt är 4% årligen. (17,3/13)^(1/7,3). Avkastningen som kommer från bolaget i form av ökat kassaflöde är 18,3 procent årligen. Köpt billigt: 4/22,3 => 18% av totalavkastningen. Köpt bra bolag: 18,3/22,3 => 83 % av totalavkastningen. 80/20 regeln. Hur dyrt hade jag kunnat köpa Alphabet och ändå fått en bra avkastning? 15% årligen är en bra avkastning. Då dubblas kapitalet var femte år. Jag hade kunnat köpa 57% dyrare än jag gjorde och ändå fått 15% i årlig avkastning. “It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.” Warren Buffett

Johan Bynélius - 22 Mar 2019