Konsten att välja bort, hjälper dig att välja sort

Jag fick nyligen en fråga om jag analyserar kända bolag, till exempel H&M. Det viktigaste som finns när du ska placera ditt kapital är att du har en investeringsprocess. I mitt fall har jag en investeringsprocess som snabbt sållar bort allt som inte är intressant. Minst 99 % av alla bolag i världen faller bort i min process. Jag tycker det är viktigt att sålla bort så mycket som möjligt – så tidigt som möjligt. Då blir det färre bolag att djupanalysera. H&M faller bort. Anledningen är bland annat att de inte klarar mitt krav på att långsiktigt och förutsägbart kunna dubbla bolagets värde de närmaste 5 åren. Bolagets värde är inte samma sak som börsvärdet. Jag gillar inte heller att de ger så hög utdelning. Det är ett tecken på att bolaget inte tror sig kunna få tillräckligt hög avkastning på det egna kapitalet. Varför skulle de annars dela ut? Utdelning utlöser onödig skatt. Det jag gillar med H&M är att de dragit ner på informationsgivningen. Det har dem fått extremt mycket kritik för. Jag tycker däremot att det är helt rätt att ledningen fokuserar på verksamheten istället för att lägga tid på finansanalytiker och media.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019