Problemet är att många företagsledare varken vet hur eller varför de ska göra det.

Framgångsrik kapitalallokering innebär att man förvaltar kapital, idéer och kompetens så att det får ett högre värde än det hade haft annars. För att bolaget ska fungera optimalt är det viktigt att såväl bolagets pengar som människor är där de gör som mest nytta.

Nuvärdestestet är ett enkelt och klassiskt sätt att avgöra om ledningen klarar av att skapa högre värde på kapitalet. För att klara testet måste ledningens 1 krona som investeras i verksamheten vara värd mer än 1 krona om den hade investerats på marknaden. Det inträffar när nuvärdet av det långsiktiga kassaflödet från en investering överstiger nuvärdet av investeringskostnaden.

Varför är nuvärdestestet en bra metod?

1) Företaget måste kunna konkurrera. Ett företag som fördelar sina resurser smart kommer att utklassa konkurrenten som fördelar sina resurser dumt.

2) Alla investeringar har en alternativkostnad. När det investerade kapitalet inte gör mest nytta (växer mest), så underpresterar det i relation till det bästa alternativet (som då blir alternativkostnaden). Kostnaden blir densamma som utfallet hade varit om kapitalet investerats på ett bättre sätt.

Johan Bynélius - 02 Nov 2020