Jag möter många sanningar i mitt jobb. Ni vet sådana åsikter som alla i ”gruppen” (branschen, media, kunder etc.) är överens om. Ofta går det att hitta riktigt bra investeringar där det visar sig att sanningen inte är genomtänkt och i praktiken stämmer illa med verkligheten. Ett exempel på sanning som jag möter i mitt jobb är: “USAs ekonomi kan inte fortsätta att växa så mycket mer nu på grund av att USA har haft en uppgång i så många år.” Är det en sanning som stämmer med verkligheten eller inte? Det är alltför lätt att fatta beslut på instinkt istället för att stanna upp och försöka resonera sig fram med logik. Ett bra sätt att undersöka en sanning på är att börja undersöka om antagandena, det vill säga pelarna som sanningen vilar på, är stabila. Antagandet är att tidslängden på tillväxten har betydelse. Ett annan bra teknik är att använda sig av extrema situationer för att se om antagandet fortfarande stämmer. Om vi har en tillväxt med en tidslängd på 100 år som summerar 2% och jämför den perioden med en tillväxt med en tidslängd på 3 år som summerar 40%. Vilken tidsperiod har störst chans att bygga upp bubblor? Självklart perioden om 3 år. 100 års perioden har små chanser att bygga upp excesser. Denna test visar med andra ord på ett omvänt samband. Korta tillväxttidsperioder av extrema uppgångar är mycket värre än en uppgång med lång tillväxtperiod. Hur jämförs dagens period med tidigare tillväxtperioder i relation till hur mycket ekonomin växt? Sedan toppen 2007 har USAs ekonomi ökat med 13% fram tills idag. Om vi jämför dagens tillväxtperiod med 60-talets tillväxtperiod (som mest liknar vår tillväxtperiod i antal tillväxtår) så ökade USA ekonomi med 52% under samma tidsperiod. Varför skulle inte den här tillväxtcykeln kunna fortsätta ytterligare många år till? USA kanske kraschar imorgon, det vet ingen, men jag köper inte argumentet att USA måste vända bara för att det gått upp under en så lång tid.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019