Rådgivare och konsulter får uppdrag att välja förvaltare åt kund.

Alla jag känner till kommer fram till en lösning som innebär ett knippe förvaltare eller ett knippe fonder.

Lösningen blir att kunden får en passiv lösning som han betalar en aktiv avgift för.

Passiv lösning: Kund får så många bolag när de lägger ihop alla fonder och förvaltare så att totallösningen blir en snittlösning dvs index.

Aktiv avgift: Kund betalar en hög avgift för att få en högre avkastning än index men det är omöjligt att slå index eftersom han nu fått en passiv lösning med en hög avgift.

Om kund ville ha en snittlösning/ index så hade den kostat mindre än 1/10 del av de aktiva avgifter kunden nu betalar.

Kunderna köper ovanstående för att de har lärt sig att de skall sprida riskerna och inte lägga alla ägg i samma korg.

De betalar för en försäkring som de redan har. Liknar elektronikköp där kunder köper försäkring trots att de redan har samma försäkring i sin hemförsäkring.

När kommer kunderna lära sig och bli bättre köpare?

Johan Bynélius - 22 Jun 2021