Ta kontakt med den personen redan idag och lär.

Det har jag och andra före mig gjort. Det fungerar!

Jag har studerat de bästa förvaltarna i världen. Försökt att hitta minsta gemensamma nämnare i deras investeringsfilosofi.

Resultatet av den studien har jag gjort till min egen investeringsfilosfofi.
Den fungerar.

Senaste 10 åren har jag nästan 7-dubblat mitt kapital.

Johan Bynélius - 07 Dec 2020