Jag undviker att spekulera

Om du investerar i ett bioteknikbolag som skall få läkemedel godkänt så har bolaget en chans på 10 000 att lyckas. Läkemedel går igenom kliniska studier i tre faser före de blir godkända. I fas 4 övervakas behandlingen. Fas 1) Är läkemedlet säkert? Fas 2) Fungerar det? Fas 3) Är det bättre än de läkemedel som redan finns? Fas 4) När produkten kommit ut på marknaden görs stora studier för att kartlägga ovanliga biverkningar och övervaka behandlingens säkerhet, effektivitet och optimala användningsområde. Hur stor är chansen att läkemedlet misslyckas bli godkänt? Fas 1) 97% Fas 2) 95% Fas 3) 88% Fas 4) 46% (1-97%)*(1-95%)*(1-88%)*(1-46%) = 0,0001 En chans på 10 000! Det är anledningen till att jag inte investerar i denna typ av investeringar. Jag vill ha förutsägbarhet. J ag undviker att spekulera.

Johan Bynélius - 08 Jul 2019