Det går att hitta bra investeringar där det visar sig att sanningen inte är verklig. Ett exempel på en flocksanning: “USAs ekonomi kan inte fortsätta växa så mycket mer nu, eftersom USA har haft en uppgång i så många år.” Ett bra sätt att undersöka en sanning på är att börja undersöka om antagandena det vill säga pelarna som sanningen vilar på är stabila. Antagandet är att tidslängden på tillväxten har betydelse: Om vi har en tillväxt med en tidslängd på 100 år som summerar 2% och jämför den perioden med en tillväxt med en tidslängd på 3 år som summerar 40%. Vilken tidsperiod skapar störst chans för bubblor? Självklart perioden om 3 år. Denna test visar med andra ord på ett omvänt samband. Korta tillväxttidsperioder av extrema uppgångar är mycket värre. Sedan toppen 2007 har USAs ekonomi ökat med 13% fram tills idag. Om vi jämför dagens tillväxtperiod med 60-talets tillväxtperiod (som mest liknar vår tillväxtperiod i antal tillväxtår) så ökade USA ekonomi med 52% under samma tidsperiod. Varför skulle den här tillväxtcykeln inte kunna fortsätta ytterligare många år till? USA kanske kraschar imorgon, det vet ingen, men jag köper inte argumentet att USA måste vända ner bara för att det gått upp under en så lång tid.

Johan Bynélius - 21 Mar 2019