Konsumentvarumärken som PG, General Mills, Kimberly-Clark, Nestle, Kellogg etc etc som varit klassade som säkra har jag svårt att köpa. Historiskt har de haft en sekulär medvind. Konsumentmarknaderna har blivit mer globala och bolagen fick storsdriftsfördelar tack vara enorma TV-reklamsatsningar som backades upp av bolagens distributionsnät. Idag har kunderna smak och köpbeteende ändrats. De gynnar lokala varumärken, undviker kemikalier vill ha mer organiska produkter, köper mer online. Tidigare hade konsumentvarumärkena hjälp av de tillväxten i Asien och Latinamerika. Nu börjar de marknaderna bli mer mogna och liknar västerländska marknaden. Indexhysterin och de låga räntorna har drivit upp värderingarna på dessa bolag. Ser framför mig en dubbelsmocka för ägarna i dessa bolag. Första smockan är att tillväxten kommer bli svag. Andra smockan är att multiplarna kommer rasa. De säkra blir då osäkra.

Johan Bynélius - 04 Feb 2020