Köper du ett bolag med bestående konkurrensfördelar i reklambranschen så äger du troligtvis ett bolag som kommer att leva länge, eftersom reklambranschen alltid kommer behövas. Konsumenternas uppmärksamhet är en råvara som är mycket knapp. Det finns bara 24h om dygnet och konsumenterna sover bort 1/3-del. Resten av tiden konkurrerar reklamen med konsumentens andra aktiviteter såsom arbete, fritid, familjeliv etc. Det är logiskt att reklamen hittar konsumenterna där de spenderar mest tid. En gång i tiden var det när konsumenten läste tidningen eller tittade på tv. Idag hittar reklamen konsumenten i allt högre utsträckning på nätet. Vi spenderar mer och mer tid framför datorn, paddan eller mobilen. Facebook ökar sin omsättning med ca 50% per år och säljer idag för 16 miljarder dollar. Det är en gigantisk siffra! Den totala världsmarknaden för reklam är 600 miljarder dollar. Facebook del är med andra ord ca 3 %. Kan de växa mer? Dessa 600 miljarder växer i takt med BNP. Marknaden växer med ca ett Facebook per nytt år. Onlineannonsering är i princip uppdelad på Google och Facebook, där onlineannonseringen växer med 13% och den del som är mobilannonsering med 21%.

Johan Bynélius - 21 Mar 2019