Jag predikar långsiktighet här på Linkedin. Varför skall jag vara det kanske någon frågar sig? ->Därför att på lång sikt återvänder alltid kapitalet till sin rättmätiga ägare. De kortsiktiga får under perioder låna kapitalet men när marknaden vänder tas det tillbaka.

Johan Bynélius - 29 Nov 2019