Till alla er som tycker volatilitet är ett bra riskmått! (Torde vara större delen av finansbranschen.) Jag har ett affärsförslag. Jag vet ett supersäkert sätt att sänka er risk. Sänka er volatilitet. Sänka kurssvängningarna. När ni har investerat och era val av investeringar passerar 7% i avkastning så betalar ni överskottet till mig. Vi skapar en win-win lösning. Ni får ner er risk/volatilitet/kurssvängningarna och jag får betalt för att jag hjälpt er. Skicka mig gärna ett mailar skickar jag er mina bankuppgifter. Mohahaha…

Johan Bynélius - 24 Jan 2020