Jag föredrar bolag som genererar återkommande trygga intäkter. Bolagen ska verka i en bransch som har en sekulär tillväxt som gör att branschen kommer växa snabbare än ekonomi i stort. Denna tillväxt ska fortsätta växa snabbare än ekonomin för lång tid framöver. Då får jag maximal “ränta på ränta” effekt. Hur hittar ni de bolag ni köper?

Johan Bynélius - 22 Mar 2019