Med samma logik ser jag alla som spår aktiemarknaden eller en akte på kortare sikt än 3 år som just spågummor.

Jag investerar inte i snitt(index) eftersom jag inte förstår varför jag skall köpa alla bolag då många bolag har dåliga balansräkningar, saknar starka konkurrensfördelar eller har andra brister.

Jag investerar inte i grafer eller börskurser. Orsaken är att jag aldrig har förstått hur en graf eller börskurs skall säga mig något om framtiden.

Jag investerar inte i tillgångar som inte ger mig någon avkastning ( tex guld, krypto). Jag har aldrigt förstått hur en sådan tillgång skall värderas.

Jag investerar sällan i populära akter eftersom de har så stor nedsida.

Jag investerar inte bara i svenska bolag. Svenska börsen står för 7 av 1000 bolag på värdens börser. Varför skall jag begränsa mig bara till dessa bara för att jag är svensk?

Vad investerar jag i då?

Jag investerar i bolag. De bästa bolagen i världen. Jag köper helst när de är opopulära. Brukar max vara 40 st vid varje givet tillfälle. Vill äga minst 5 år.

Får mängder av frågor av kortsiktig, spågumme etc karaktär.
Tänkte därför att det kunde vara bra att beskriva hur jag inte investerar och hur jag investerar.

Johan Bynélius - 28 Apr 2021