När jag analyserar ett bolag är det viktigt att försöka uppskatta hur stor marknaden är för deras erbjudande. På fikonspråk kallas det TAM. Total Addressable  Market. Orsaken till att jag gör det är för att uppskatta hur länge bolaget kan växa. Det är en enorm skillnad om i värdering om ett bolag kan växa 3 år eller 15 år.

Ett bolag som Facebook växer idag sin omsättning med > 20% per år. De dubblar omsättningen var tredje år. De har idag ca 20% marknadsandel av all onlineannonsering.  Om vi antar att den totala digital annonsmarknaden är 520 miljarder år 2023 och vi antar att Facebook fortfarande har ca 20% marknadsandel så kommer Facebooks omsättning vara 20% *520 = 104 miljarder. Idag omsätter Facebook 75 miljarder. Det är bara 33% tillväxt (100/75) tills vi når dit. Har bara Facebook 1,5 år kvar att växa? Nej så enkelt är det inte. Den totala annonsmarknaden växer ca 4% och den digitala tar marknadsandelar från traditionell media. Ovanstående visar dock att Facebooks historiskt höga avkastning inte kommer hålla för evigt.

I en analys av marknaden är det också viktigt att inte bara vara logisk. Om du skall bli en mästare inom investering måste du även ha kreativitet. Du kan inte bara vara en finansbroiler som hjärntvättats med att tro att dina excelark på 40 sidor är den enda vägen.

Vad händer med marknaden när ditt bolags marknadsandel växer. Är det ett erbjudande som ”matar” marknaden. När Amazon kom fram med sitt molnerbjudande AWS så fanns en viss marknad. Erbjudande matade dock marknaden så att marknaden svällde. När fler entreprenörer såg hur enkelt det var att starta ett företag så växte marknaden med alla dessa entreprenörer som tidigare inte existerat.

När Uber lanserade sin tjänst hade marknaden för taxichaufförer en viss storlek. Ubers erbjudande ”matade” marknaden och plötsligt dök det upp chaufförer i varje buske.

När Shopify startade fanns det en definierad marknad för handlare som kunde köpa Shopifys erbjudande. Shopify ”matade” marknaden och fick den att växa tack vare att de existerade.

Det får mig att tänka på säljare. En säljare kan tillfredställa ett befintligt behov. Jag kallar dessa säljare för ordermottagare. Sen finns det säljare som är riktigt duktiga. De skapar behov.

Jag söker bolag som skapar behov!

Jag söker bolag som matar marknaden!

Johan Bynélius - 04 Nov 2020