Om ett bolag har P/E 30 men samtidigt kan höja sitt pris så att vinst tripplas då är P/E bara 10!

Om bolaget kan höja priset med en krona så är det en krona på sista raden.

Alla andra förbättringar i ett bolag är förknippade med kostnader.

Ökad marknadsandel =$
kostnadsbesparing = $
Etc = $

Prisökning= 0 kostnad

Johan Bynélius - 05 Oct 2020