Jag har nte heller gillat det nya fenomenet SPACs. Tycker de görs i syfte att berika säljaren av aktierna på bekostnad av stackars köpande kunder som tror de är V.I.P.

Jag har nu ändrat inställning. Numera älskar jag IPOs och alla SPACsar och välkomnar trenden. Ett par år efter dessa säljjippon så kommer de faktiskt medföra att vi får mer börsnoterade bolag som annars varit otillgängliga som onoterade.

Trenden har ju tidigare varit att antalet börsnoterade bolag kraftigt minskar. Dels för att de blir utköpta dels för att onoterade hittar kapital utanför börsen.

Det är nog bra för balansen att vi nu får ett inflöde av nya fräscha bolag.

Johan Bynélius - 24 Feb 2021