Bolagets affärsmodell är för mig mycket viktigare än bolagets exakta värdering. För äkta investerare kommer de bästa affärsmodellerna slå alla andra bolag (nästan) oavsett vilket pris du betalar för bolaget. Det finns ett tidsarbitrage hos kvalitetsbolag. Hur lång tid som bolaget kan växa är mycket viktigare än hastigheten som bolaget växer.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019