Älskar att se mönster i hur ett bolag bedriver sin affär. Ett mönster kallar jag Hampusmönstret. När jag var 9 år hade jag en guldhamster. Hampus hade ett hjul som han sprang i. När han slutade springa slutade hjulet att snurra. Bolag som borrar efter olja måste ta en del av kassaflödet de skapar för att köpa/leasa ny mark som de kan borra i när oljan i första källan tar slut. Ett bostadsutvecklingsföretag måste ta en del av kassaflödet de skapar för att köpa ny mark som de kan bygga på. Hampusföretag måste ta sitt kassaflöde till nya projekt för att deras hjul skall fortsätta snurra. Älskade min hamster men hamsterföretag passar bäst “untouchable” i en bur. 😉

Johan Bynélius - 29 Feb 2020