På grund av Covid-19 får e-handelsbolag en jätteskjuts med betydligt högre försäljning, eftersom alla börjar handla på nätet. Det känns säkrare. Alla som ser detta rusar till e-handelsbolagen. Det är drag 1.

Drag 2 innebär att ALLA i retail-ekosystemet nu är tvungna att satsa på sina e-handelslösningar för att överhuvudtaget kunna överleva.

Det innebär att e-handelsbolagens slumrande fysiska-butiks-konkurrenter plötsligt vaknar till liv och är tvungna att jobba med sina e-handelslösningar. När Covid-19 lägger sig, vad innebär detta för e-handelsbolagens konkurrentsituation?

Logiskt sett borde konkurrenssituationen förvärras.

På grund av Covid-19 så får många restauranger problem. De med svagaste balansräkningarna går i konkurs. De som ser detta undviker alla restauranger. Det är drag 1.

Drag 2 är en verklighet där stor del av utbudet försvunnit. Det gynnar de restauranger som finns kvar, när efterfrågan återkommer.

Media, retailkunder och andra kortsiktiga aktörer spelar bolagschack ett drag i taget.

Gör inte det misstaget själv. Tjusningen med bolagsschack är att se fler drag än den du köper bolaget av.

Johan Bynélius - 17 Dec 2020