-> Du är orolig för valutaeffekten och undrar hur du skall skydda dig mot att valutan flukturerar mot den svenska kronan. Sluta oroa dig. Valutaeffekten är inte så stor som du tror. Det utländska bolaget du köpt är inte en hög med pengar i utländsk valuta. Bolaget har tillgångar och säljer ofta produkter och tjänster över hela världen. Om du skulle hedga dig så blir du plötstligt valutahandlare som skall ha en åsikt om vilken riktning valutorna skall ta. Var bolaget är noterat är irrelevant. Ett företags värde noterat i USA ökar inte i värde om dollarn går upp jämfört med ett bolag som är noterat i Sverige. Det blir tydligt om ni tänker er ett bolag som är noterat både i Sverige och USA. Ericsson noterat i USA kommer minska i värde om dollarn förstärks med samma procentsats som Ericsson noterat i Sverige kommer öka i värde. Det är bara om ni har bolag som får sitt kassaflöde i en valuta som ni har en “valutabet”. Pengar på banken, fastigheter och obligationer är exempel där kassaflödet enbart kommer från en valuta. Då har tagit en “valutabet”. Senaste 5 åren har avkastningen på tex fastigheter i sverige dopats av ett kronfall på 50%. Banksparande tryggt? -> -50% utan att du märkt Om ni är långsiktiga brukar dock valutaeffekten inte vara så stor

Johan Bynélius - 27 Aug 2019