Är du en gör-det-självare?
Tycker det är skoj.

Du har säkert koll på det här men jag tar upp det för säkerhets skull. Ett bolags värde är lika med det underliggande värdeskapandet * bolagets popularitet.

Vi antar att ett bolags underliggande värde är dess vinstutveckling. Vi antar att dess vinstutveckling kommer dubblas nästkommande 5 år. Om bolagets popularitet är densamma som idag kommer bolaget dubblas i värde. Om bolaget är jättepopulärt idag som tex Tesla och dess popularitet kommer halveras nästkommande 5 år, vad får du då för utveckling?

Värde =

200%(värdeutveckling) * 0,5 (popularitet)

-> Värde = 100 %

Då har du under 5 år inte fått någon utveckling alls. Du gav bort 5 års värdeskapande till den som sålde aktierna när du köpte.

Råd? Var extremt försiktig när du köper populära bolag. En bra investerare har alltid ont i magen när han investerar. Varför? Han köper när få gillar bolaget.

Om du skall prestera måste du göra något annorlunda än alla andra. Vad gör du annorlunda än alla andra? Vad kan du som andra inte kan? Om du inte har svaren på dessa frågor så bör du sätta dig ner och fundera på det, före du gör nästa investering. Att investera bra är svårt. Riktigt svårt. Speciellt idag.

Johan Bynélius - 11 Feb 2021