Ingen kan förutspå framtiden

En fråga som ofta kommer upp är hur jag hanterar makro och geopolitiska risker. Hur hanterar jag ”Trump-risken”? Makro och geopolitik kan vara extremt värdefull info om jag kan förutspå det. Jag har därför studerat hur de bästa i världen gör. Aktiemarknaden drivs av ekonomisk tillväxt. Därför är BNP-tillväxt nog den mest följda statistiken. Det finns också professionella ”spågummor” (chefekonomer) vars yrke är att förutspå detta. Slutsatsen jag kommit fram till är att de inte kan förutspå, de har nästan alltid fel. Proffsens förutspår den gula kurvan, sanningen är den blåa kurvan. Om det är meningslös information, varför lanseras så många seminarier på temat? Varför är dessa fullsatta? Av samma anledning som det finns godis och ytlighet. För att det finns en efterfrågan.

Johan Bynélius - 25 Mar 2019