Vet du vad du köper när du köper index? Om ett ägarlett företags marknadsvärde år 2014 var 4% av index så fick bolaget 4% som indexvikt. S&P ändrade metodik för att beräkna sitt index år 2004 genom att justera för insiderägande. Om det fanns 40% insiderägande i ett indexbolag så justerades detta bolags vikt i index ner till 0,6*4%= 2,4% i indexet. Varför gjorde de det? De gjorde det utifrån ett affärsperspektiv. Om du som affärsdrivande bolag vill få in maximalt med vinst och har en låg marginal business måste du få upp volymen. Ju mer volym, desto större lönsamhet. Om den volym du kan få in begränsas av att vissa medlemmar i indexet saknar likviditet antingen för att de är för små eller för att det finns för mycket insider ownership i indexet så begränsar du din intjäning. Tänk dig problemet för index om det ägarledda bolaget har 90% av aktierna och index har 15% av allt kapital. Det är enkelt att förstå varför S&P gjorde förändringen i indexberäkningen. Problemet är att de aldrig justerade resultatet för indexet före år 2004 så att även resultatet före år 2004 blev påverkat av insiderägandet. När indexsäljarna visar indexstatistiken före år 2004 utan att justera för insiderägande så är de inte fair. Om jag skulle haft en strategi med en super trackrecord och sedan ändra strategin 180 grader utan att berätta det för kunderna så skulle vi snabbt få ett dåligt rykte och bolaget skulle säkert gå under. Problemet är dessutom att jag är övertygad om att hela riskpremien du får för att investera i aktier kommer från ägarledda bolag som har stort insiderägande. Riskpremien är den överavkastning du får från aktier jämfört med en investering i obligationer för att du tar större risk med aktier. Tar du bort dessa ägarledda bolag kommer du få samma avkastning som ett obligationssparande. Då kan du lika gärna låta bli att investera i aktier. Det är sunt förnuft. Vem tror du gör ett bättre jobb? Han som äger en stor del av företaget själv eller VD:n som är tjänsteman? För att ytterligare betona hur korkat det är: låt oss gå igenom några scenarior. Ett ägarlett företag har en begränsad vikt i indexet eftersom ägaren har 40% av bolaget. När storägaren som sitter på insiderinformation börjar sälja aktier i sitt bolag så kommer indexet köpa aktier i bolaget. Varför? Insiderägandet minskar och då får bolaget en större vikt i indexet. Om vi har ett ägarlett företag som emitterar massa aktier för att kompensera för alla optioner som de delat ut i kompisgänget, vad gör indexet? Indexvikten för detta företag ökar eftersom andelen insider minskat. Därför köper indexet mer av detta bolag. Om vi omvänt har ett ägarlett företag som inser att det smartaste valet för överskottet i verksamheten är att återköpa aktier eftersom aktien är så lågt värderad. Då gör indexet omvänt och säljer aktien eftersom insiderägandet ökar. Det är riktigt komiskt – om jag inte visste att det finns massa oskyldiga människor som investerat sitt surt förvärvade kapital i index.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019