Ett av de starkaste argumenten för index är deras låga kostnader. Stämmer det? Om det säljs jordgubbar för 5 kr/Litern på ett ställe och för 40 kr/Litern på ett annat – räcker det då som beslutsunderlag? Självklart skulle du undersöka kvaliteten på jordgubbarna på respektive ställe. Om ett index kostar 0,10 % — är det billigt? Min poäng är att du omöjligt kan veta det innan du undersökt kvalitén på det du köper. I ett index som S&P 500 får du många tjänstemannastyrda företag på köpet. En smart investeringsfilosofi undviker tjänstemannastyrda bolag. Snittkompensationspaketen som ledningsgrupper i bolag som ingår i S&P 500 ger sig själva ligger på ca 2,5 % per år. Dessutom köper bolagen i S&P 500 tillbaka aktier främst för att balansera sina optionskompensationsplaner. Då de köper tillbaka sina egna aktier dyrt så blir det en kostnad som ägarna till index får betala. Återköpskostnaden ligger på ca 1,6 % per år. Totalkostnaden du betalar för dessa bolags tjänstemannaledningar summerar med andra ord till 4,2 % per år. Hur kan någon tycka att det är billigt? I min värld är ett köp av index idag, med dagens värdering, lika klokt som att köpa jordgubbarna för 5 kr/litern för att de är billigast. När köpet ska utvärderas märker köparna att de ingående jordgubbarna alla är ruttna. Index är dyrt med alla dolda kostnader.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019