“If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants

Varför skall jag ”uppfinna hjul” …. ‘…när jag istället kan bygga vidare på andras kunskap? Jag har byggt min investeringsfilosofi genom att skamlöst kopiera de bästa kapitalförvaltarna i världen. Jeff Auxier förvaltar Auxier Focus. Tioårsperioden mellan år 1999- år 2009 skapade Jeff 75% i avkastning medan index gick -10%. Consulting Group Bob Dwyer Award ger ett pris till den portföljförvaltaren som bäst kännetecknas av integritet, kunskap och hängivenhet till aktieförvaltning. Detta pris har J.A vunnit två gånger. Money Magazine har J.A på topp tio listan. 9 punkter som utgör grundtron: Starka fundamenta Förutsägbarhet Bestående konkurrensfördelar Hög avkastning på kapitalet Produkter som går att förstå Intelligent kapitalallokerare Undervärderat Genererar stort kassaflöde samtidigt som det kapital som behövs för att behålla konkurrensfördelen är lågt Stark balansräkning och finansiell flexibilitet Vad har jag kopierat av honom? Alla nio punkter. Det är så enkelt att “bonda” när du har samma värderingar. Jeff och jag fann varandra och våra barn hade lika trevligt tillsammans. Vi bjöd in dem till Sverige men Covid kom emellan. Jeff och Ed är mycket ödmjuka och givmilda med sin kunskap.

Johan Bynélius - 03 Jun 2020