“If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants”

Bill Smead är en spännande person. Vi har delat många skratt tillsammans. Senast vi träffades satte vi bredvid varandra på Warren Buffets bolagstämma. Bill blev intervjuad i Yahoo Finance senare samma dag. Vi delar även många gemensamma drag i vår investeringsfilosofi. Bill köper bolag baserat på följande kriterier: 1. Uppfyller ett ekonomiskt behov 2. Stark konkurrensfördel 3. Lång historik av lönsamhet och starka verksamhetsmått 4. Genererar höga nivåer av fria kassaflöden 5. Lågt pris i förhållande till det inneboende värdet Utöver det, bör företagsledningen historiskt ha fattat beslut som gynnat aktieägarna. Det är fördelaktigt om företagsledningen själv äger aktier i bolaget. Bolaget bör även ha en stark balansräkning. Säljkriterier då? Han säljer företagen om de avviker väsentligt från dessa kriterier eller om deras aktiekurs blir orimligt hög på grund av dramatisk prisuppgång i förhållande till bolagets underliggande fundament. När ett innehav sjunker 15-20% från hans köpeskilling genomför han en intensifierad granskning. Det är troligt att han kommer till Sverige under året. Alla som är intresserade att vara med får gärna föranmäla sig till mig.

Johan Bynélius - 29 May 2019