För i tiden överträffade man index genom att få insiderinformation. Idag åker du i fängelse om du använder denna information. Senare överträffade man index genom att ha tillgång till info som ingen annan hade tillgång till. Därefter överträffade man index genom att screena aktier efter hur låga multiplar de hade. (Graham, Buffet 1.0) Utvecklingen fortsatte och man överträffade index genom att hitta kvalitetsbolag. ( Geico, Coca-Cola) Idag slår du index genom att hitta bolag som kan växa längre än vad marknaden kan förstå. ( Amazon, AMT) Idag slår du index genom att hitta bolag med dolda värden. GAAP redovisning snedvrider ett bolags riktiga värden så att en rättvis finansiell värdering blir komplicerad. Hur behandla optioner till anställda? Pensionsskulder? Skall Forsknings & utveckling kapitaliseras på balansräkningen eller tas som en kostnad över resultaträkningen? Idag hittar du de undervärderade bolagen genom att översätta språket “redovisning” till bolagsvärderingsspråket.

Johan Bynélius - 12 Feb 2020