Dessa sagor skrevs för att du skulle bli en bättre investerare. Det är sällan en bra idé att köpa ett bolag som är populärt. Om bolaget är populärt så är det reflekterat i priset. Kapitalismen fungerar så. Om det finns möjlighet att få en överavkastning så kommer kapital söka sig dit och höja priset på tillgången tills det inte längre går att få överavkastningen. Varningssignaler: Känn efter i magen. Känns investeringen bara bra så är det antagligen en dålig idé. Står det positivt om bolaget i tidningen så är det för sent. Om din omgivning ger dig aktietips eller talar gott om ett bolag så är det inget bra tecken. Jag skrev ett inlägg häromdagen där jag berättade att jag observerat att många arga ledare tagit bolag till absoluta toppen. En kommentar poängterade att snälla team presterar bättre. Andra kommenterade att det var skillnad på ”bad behaviour” och temperament. En annan påstod att det var tvärtom. Ska du bli en bra investerare så måste du våga att vända på stenarna som är flockens sanning. Mitt inlägg handlade inte om vilken ledarskapsstil som ni gillar mest. Min poäng med det inlägget var att jag hittat en investeringsmöjlighet som gick emot flockens uppfattning. När du ska investera -> Leta grodor som kan bli prinsar…

Johan Bynélius - 21 Mar 2019