Amazon, som fram till dess inte hade sålt blöjor, började med priser som var 30% lägre än marknadspriserna. Amazon lanserade tjänsten ‘Amazon Mom’ där föräldrar kunde få ett års värde av två dagars prime-frakt gratis. Det var slutet för Diapers.com. Slutligen var Quidsi tvungen att sälja till Amazon.

En miljard dollar business är inte värd en krona om någon annan kan komma in och ändra spelreglerna. Därför försöker Jeff Bezos på Amazon få sina företagsledare att tänka på sätt att döda Amazon. Då är de steget före konkurrenterna. Han inrättade ett team för att komma med idéer. Således föddes “Kindle” som förändrade publiceringsverksamheten.

Han var villig att satsa på långsiktiga tillväxtfördelar istället för att uppfylla tillväxtkrav på kort sikt.

Johan Bynélius - 17 Aug 2020