Det som skiljer ett bra bolag från en bra investering är priset. För att du skall få betala ett bra pris måste du gå emot flocken. Något skall hända som gör att alla blir rädda för aktien du skall äga. Då betalar du ett lågt pris.

Några exempel:
När jag köpte Google ( Alphabet) år 2011 var flocken rädd för om Google skulle klara att äga sökningar på mobilen. Visst de ”ägde” sökningar på datorn men skulle de bli störst på mobilsökningar?

När jag köpte O´Reilly år 2017 trodde marknaden att Amazon skulle ta över bildelsmarknaden.

När jag köpte Facebook år 2018 var de hatade för Cambridge Analytica skandalen och alla unga hatade facebook och skulle byta platform. Bojkott Facebook var trendigt. (Snapchat skulle ta över deras roll)

Riktigt bra investeringar skall GÖRA ONT i magen. Det är tecknet som visar dig att du går emot flocken!

Dåliga investeringar är motsatsen, dvs det som känns skönt i magen. Obligationsinvesteringar, privatbostadsinvesteringar. Allt som känns säkert.

Johan Bynélius - 22 Jun 2021