Orsaken är generellt att sanningar i investeringsvärlden egentligen bara är sanningar ett tag. Sanningar finns där för att de skall testas. Det går att göra riktigt bra investeringar då ”sanningar” visar sig vara osanna.

Orsaken är specifikt att dagens large caps haft starkare konkurrensfördelar än large caps historiskt och därför har de kunnat växa längre och haft högre marginal än marknaden förväntat sig. Antagligen har marknaden inte väntat sig detta eftersom det är ovanligt att large caps klarat av att behålla sina konkurrensfördelar så starka och samtidigt växa så snabbt.

Det intressanta är att de fortfarande har en lång tillväxtbana framför sig. De har fortfarande kvar sina konkurrensfördelar. Regleringshotet kanske i själva verket är en regleringsmöjlighet. Regleringar gör ofta konkurrensfördelar mer cementerade. Eventuell styckning behöver inte vara negativ utan kan göra respektive del mer fokuserad, mer effektiv.

Johan Bynélius - 22 Jun 2021