Jag skall måla upp en tydlig bild. När apberget på skansen har en banan så är den bananen värdefull för alla apor på berget. När vi slänger ner 14 biljoner bananer så blir de ointressanta för aporna. Tänk er nu att vi är aporna. Bananen “valutan SEK” hade ett värde men nu öser de ut valuta i systemet. The centralbanks of the world “goes bananas”! G7 ländernas centralbanker köpte tillgångar för 14 000 000 000 000 Svenska kronor (14 biljoner SEK) under mars månad. Ett nytt rekord som slår det förra rekordet från finanskraschen femfaldigt. 5 ggr så stora stimulanser nu jämfört med 2009. Just nu “taktar” Federal Reserve tillgångsköp 410 miljarder SEK PER DAG! Det motsvarar en årstakt på 10 biljoner! dollar. Totalt har Corona krisen framkallat stimulanser på 80 000 000 000 000 SEK. Det kommer krävas mer!!! Det motsvarar hittills 16 ggr värdet på alla varor och tjänster som produceras i Sverige under ett år. Jag har en bostadsförsäkring som skyddar mig mot att ditt hus brinner ner. Detsamma borde gälla mina investeringar. Jag borde ha en försäkring. Guld är i mina ögon en betydligt bättre försäkring än obligationer/hedgefonder/banksparande. Det finns ETF:er, guldmynt, guldgruvbolag och royaltybolag, certifikat, tackor etc. De är olika bra i olika fall.

Johan Bynélius - 29 Apr 2020